Chương trình khuyến mại bóng đèn compact

Công ty đang có chương trình khuyến mại bóng đèn compact mua 10 tặng 2 đối với tất cả sản phẩm bóng đèn compact 3U Osram – Star8w , Star 11w thông số kỹ thuật bóng compact

Chương trình thực hiện đến khi hết stock hoặc có thông báo mới